Szeretnéd, ha honlapod jobb lenne a többi zöld civil weboldalánál?

Akkor érdemes megismerned az alábbi felmérés eredményeit!

Megtudhatod, mi jellemzi ma a zöld szervezetek holnapját. Ennek alapján pedig átalakíthatod saját weboldalad úgy, hogy a látogatók minden hasznos információt könnyen megtaláljanak nálatok, ezért szívesen lépjenek kapcsolatba veletek és térjenek vissza az oldalra.

Honlap – ugye milyen kifejező és lényegre törő elnevezés?

Ez az a hely, ami a tevékenységed vagy szervezeted otthona az interneten. Itt „éltek”, itt látjátok vendégül az ismerősöket és a saját értékeiteknek megfelelően formáljátok.  Ha erről az oldalról nézzük, a saját honlap kialakításában nagy szabadságunk van. Nem kötnek kötelező tartalmak és formák.

Amíg azonban a saját otthonunkkal nem az az elsődleges célunk, hogy vendégeket fogadjunk és bemutassuk, kik vagyunk és hogyan élünk, a honlap pontosan erre szolgál. Így a vendégeinknek is vannak bizonyos elvárásaik, amikor felkeresnek bennünket.

Mik ezek az elvárások? Vajon megfelelnek-e ezeknek a hazai környezetvédelemmel foglalkozó szervezetek oldalai?

2016 szeptemberében készítettem egy felmérést a hazai zöld szervezetek honlapjairól. 100 aktívan működő szervezet honlapjának tartalmát vizsgáltam meg és azt kutattam, milyen típusú információkat osztanak meg oldalaikon.

Miért dolgozunk? Céljaink. Missziónk.

Látogatóként minden honlapon elvárunk valamilyen bemutatkozó szöveget. Egy egyszerű Rólunk / Bemutatkozunk stb. menü egy kezdetleges weboldalnál is szükséges. Így nem meglepő, hogy minden megvizsgált honlapon megtaláltam ezt az információt. Az eredmény 100%! Mivel civil szervezetekről van szó és ezek megalakulásakor ezekre a kérdésekre egyértelmű választ kell adni, így a legtöbb esetben az alapító okiratban felsorolt célokat, missziót vagy annak rövidített változatát olvashatjuk az oldalon.

Sok esetben találkoztam magával a feltöltött alapszabállyal vagy alapító okirattal. Bár a tartalmi funkció itt is teljesül, de látogatóként inkább egy rövid, lényegre törő összefoglalást keresünk. Ahogy az oldalra érkezek, derüljön ki pár másodperc alatt, hogy a környezetvédelem mely területén, miért küzd ez a szervezet.

Kinek? Mit? Hogyan?

Az előző pontban az elsődleges célokra voltam kíváncsi látogatóként. Ebben a pontban arra kerestem a választ, pontosan mit tesz a szervezet a gyakorlatban azért, hogy elérje ezeket a célokat. Érdemes könnyen felfogható és gyorsan áttekinthető módon (pl. pontokba szedve) közölni mindezt:

  • Pontosan milyen célcsoportnak segítünk?
  • Mit csinálunk a gyakorlatban? (Előadásokat tartunk, eseményeket vagy kampányt szervezünk, könyvet írunk, oktatunk, jó példát mutatunk stb.)
  • Földrajzilag milyen területet fedünk le?

A kérdésre minden megvizsgált honlapon megtaláltam a választ, így újabb 100% az eredmény!

Kik vagyunk? A csapat bemutatása

Ha az oldal látogatójaként érdekesnek találom mindazt, amit a szervezet tesz, kíváncsi leszek azokra az emberekre is, akik ezekért a célokért, ilyen formában dolgoznak. Felmerülhet bennem, hogy résztvevőként, támogatóként vagy más célból szívesen lépnék kapcsolatba a szervezettel. De ekkor már szeretnék neveket, arcokat kapcsolni a tettekhez. Ezen a ponton már nagyon vegyes képet mutatnak a hazai zöld szervezetek oldalai. Ember az emberhez szeret kapcsolódni, mégis rengeteg szervezet honlapja teljesen arctalan. Ez napjainkban, amikor az online megjelenés és a tartalommarketing egyre hangsúlyosabbá válik, már elfogadhatatlan. Mégis a felmérésben vizsgált zöld civil honlapok bemutatkozó oldalainak kevesebb, mint fele (46%) mutatja be a szervezetben működő személyeket, a csapatot. A szervezetek ötödénél (22%) még megtalálhatjuk a tagok, tisztségviselők neveit ezeken az aloldalakon, de semmi egyéb információt róluk. Azonban csaknem harmaduk (32%) semmilyen információt nem közöl bemutatkozásában arról, kik dolgoznak a szervezetben.

Kik vagyunk? A csapat bemutatása

 

Hogyan tudunk működni? Miben segíthetsz?

Ahhoz, hogy a vizsgált társadalmi szervezetek dolgozni tudjanak, anyagi és nem anyagi támogatásra van szükségük. Ebben a pontban azt nem vizsgáltam, hogy az adott szervezet ír-e a honlapján az elnyert pályázati forrásokról. Mivel ennek publikálása a pályázati támogatás kötelező eleme, így természetesen a legtöbb honlapon feltűnnek a támogatók, néhány honlap első pillantásra a támogató szervezetek logó-galériájának tűnik.

Arra voltam kíváncsi, hogy ha egyéni látogatóként a honlapon közölt információk alapján lelkessé és elkötelezetté válok, találok-e arról információt, hogy miben tudnám az adott szervezetet én segíteni. A vizsgált honlapok bő harmadánál (36%) nem találtam ilyen információt. Ennek több oka is lehetett:

  • egy szövetségről, szervezeteket összekapcsoló ernyőszervezetről volt szó, így a honlapon nem is kommunikáltak egyénekkel vagy nem volt lehetőség egyéni csatlakozásra,
  • nem gyűjtenek adó 1%-ot,
  • zárt közösség, nem várnak új tagokat.

Sok oldalon viszont még ilyen magyarázatot sem találtam arra, miért nem szólítják meg a látogatókat. Noha tevékenységük alapján szükségük van az anyagi és emberi hozzájárulásra, de nem fogalmazzák meg az igényeiket, nem adnak ötletet a téma iránt érdeklődőknek sem.

Miben segíthetsz?

A megismert zöld honlapok 15%-án minimális tájékoztatás volt arról, hogy milyen segítséget várnak a látogatóktól. Ez zömében kimerült az adó 1% felajánlási felhívásban.

A szervezetek csaknem fele (49%) azonban már felismerte, hogy a saját honlapon igenis helye van a segítségkérésnek. Ez az a felület, ahol bártan felsorolhatjuk, milyen formákban lehet az általunk képviselt környezetvédelmi célokat támogatni. Maga a szervezet tudja a legjobban, hogy anyagi támogatásra, kétkezi munkára, a szabadidő és energia felajánlására, különböző szakértő tevékenységekre vagy egyszerűen a szervezet népszerűsítésére van szükség. Nem szabad a látogatóra bízni, hogy ő vajon mit ajánlhat fel. Adjunk ötleteket, amiből válogathat!

Átláthatóság

A civil szervezetek honlapjának kötelező eleme az átláthatóság biztosítása. Ide tartoznak a közhasznúsági jelentések, adó 1% felhasználási beszámolók, egyéb kötelező dokumentumok. A zöld szervezetek nagy része (78%) közzé is teszi honlapján ezeket a kötelező elemeket. A többiek esetében sem arról van szó, hogy nem biztosítják a szükséges átláthatóságot. Az ő esetükben (20%) a legtöbbször nincs közhasznú tevékenység, nincs adó 1% gyűjtés és olyan anyagi támogatásból valósul meg a tevékenységük (pl. pályázati forrás), amiről nem kötelesek a honlapon beszámolni. Két honlap esetében pedig hiányzott vagy nagyon régi volt a közzétett dokumentum.

Min dolgozunk éppen?

A látogató legtöbbször azért keresi fel egy adott szervezet honlapját, hogy megismerje a tevékenységét és megtudja, mivel foglalkoznak a jelenben. Hírekre, aktuális információkra kíváncsi. Ez az igény egyre erősebb az interneten böngészőkben. A szervezetek többsége (80%) közzétesz híreket, beszámol az aktualitásokról. 15%-uk egyáltalán nem publikál aktuális információkat, ezek a hagyományos statikus szervezeti honlapok. 5% esetében pedig volt helye a híreknek, de azok túl régiek voltak vagy minimális információtartalmuk volt.

Bár ebben a pontban nem vizsgáltam a hírek gyakoriságát, a legutolsó hír aktualitását.  Annyit azonban érdemes megjegyezni, hogy a 100 honlap közül 93 esetében volt 2016-os hír a legfrissebb. Bár ez így 2016 szeptemberében nem számít különös eredménynek. Inkább érdekes a maradék 7 szervezet, amelyek között volt, ahol 2013-as hír volt a legújabb. Ezekben az esetekben a látogató elbizonytalanodhat, vajon még működő szervezet honlapját böngészi-e. Ez a 7 szervezet azért maradhatott a felmérésben, mert egyéb oldalakon vagy kapcsolódó közösségi média oldalon frissebb tartalmat is találtam.

Valódi kapcsolati adatok

Már a bemutatkozás, tagok bemutatása esetében szó volt arról, hogy az érdeklődők valódi információkat keresnek a virtuális térben. Ezért nagyon fontos, hogy egy szervezet közölje mindazokat az elérhetőségeket, amelyeken kapcsolatba lehet lépni a tagokkal. Ma már nem elég egy üres kapcsolat-felvételi űrlap vagy egy semmitmondó e-mail cím az elérhetőségek oldalán. Minél több valós adatot közlünk, annál nagyobb bizalommal fordulnak hozzánk a látogatók. Ennek ellenére a felmérésben szereplő honlapok 20%-a még mindig minimális adatokat kínál fel az érdeklődőknek. További 11%-uk már valamivel több információt tesz közzé: egy általános e-mail cím és a postacím mellett megjelenik a telefonszám, esetleg egy név is. Szerencsére a zöld szervezetek nagy része (69%) ennél „bátrabb”, oldalaikon megtalálhatjuk egy-egy témakör felelősét névvel, e-mail címmel és esetleg telefonszámmal együtt. Ha velük szeretnénk kapcsolatba lépni, bízhatunk benne, hogy levelünk nem a levélszemétben végzi, meg tudjuk szólítani a címzettet és remélhetjük, hogy levelünkkel, hívásunkkal a megfelelő emberhez szólunk.

Valódi kapcsolati adatok

További online felületek ajánlása

Az online marketing ma már jóval túlmutat a megfelelő tartalmú honlapon. A szervezet által elérni kívánt célcsoportoknak meg kell adni a lehetőséget, hogy a nekik megfelelő formában, az általuk egyébként is használt médiacsatornán követhessék nyomon munkánkat. Ennek természetesen első lépése a legnagyobb közösségi média felületen (Facebook) történő megjelenés. De aki komolyan foglalkozik a tartalommarketinggel és kihasználja az abban rejlő lehetőségeket, céljaihoz igazodva több online felületet is használhat párhuzamosan. Ebben az esetben azonban alapkövetelmény, hogy a honlapra látogatók tudomást szerezzenek arról, mely felületeken kommunikálunk, hol van lehetőségük követni minket. Ezért a felmérésben arra is kíváncsi voltam, hányan teszik közzé az általuk használt média-felületeket oldalukon.

További online felületek ajánlása

Meglepő, de a honlapok 36%-án semmilyen linket, ajánlást nem találtam egyéb közösségi média felületre. Ez különösen annak fényében megdöbbentő, hogy a 36 szervezet közül 28-nál egyébként külön rákeresve találtam legalább egy Facebook oldalt. Valamiért mégsem kötik össze ezt a két felületet, pedig egymást támogathatná a két oldalon megjelenő kommunikáció. További 7 szervezetnél nem volt egyértelműen látható helyen a közösségi média oldal létezése, azt hosszas keresés után találtam csak meg a weboldalon. A felmért zöld honlapok 57% legalább egy másik online média felületet ajánlott, zömében a saját Facebook oldalukat. Azonban még közülük is sokan elégedtek meg ennek az egy linknek a felhelyezésével, miközben alapos kutatással további csatornákra (pl. video csatorna, képgaléria stb.) is rálelhetünk. De valahogy még nagyon kevés szervezet ismeri fel, hogy saját honlapján teljes online kommunikációját hirdesse és így adjon lehetőséget arra, hogy a látogató kiválassza a neki tetsző csatornákat.

A technika folyamatosan fejlődik, egyre több lehetőség közül válogathatunk, ha komolyan gondoljuk a szervezet online jelenlétét. A felmérés utolsó pontjának eredményeihez kapcsolódva kíváncsi voltam arra is, hogy az általam vizsgált 100 zöld szervezet milyen felületeken van jelen, mely online csatornákat használják aktív kommunikációra. Ezeket az eredményeket a követező cikkben találod.


Ha kíváncsi vagy a felmérés részleteire:

Olyan környezetvédelemmel foglalkozó szervezetek honlapja került bele a vizsgálatba, amelyek aktívan működnek és ennek jeleként néhány, általam relevánsnak tartott országos listán megjelennek. (Ezek a listák a következők: civil szervezetek listája a http://zoldcivil.hu/, http://greenfo.hu/, http://zoldinfolanc.hu/, http://zoldek.lap.hu/ http://ado1szazalek.com/ oldalakon.) Ebben a felmérésben a honlapok tartalmát vizsgáltam, nem kapott szerepet a külső megjelenés, a tartalom közlésének módja vagy stílusa. Azonban az elemzésben elmondom a véleményemet, hogy látogatóként milyen volt a legjobban „fogyasztható” tartalom. A cikkben bemutatott 8 kérdésre kerestem a választ minden weboldalon. Az értékelés során a honlapok egyszerű IGEN, RÉSZBEN vagy NEM választ kaptak.

IGEN: ha egyértelműen megtaláltam a honlapon a keresett információt. Akkor is ez lett az érték, ha az kicsit elrejtve, nehezen található.

RÉSZBEN: ha minimális információt lehet találni a honlapon, de az valójában nem elégíti ki a látogatók igényeit.

NEM: ha a honlapon nincs vagy hosszas keresgélés után sem található meg az adott információ.

 


Ha újabb és újabb ötleteket szeretnél kapni környezetvédelmi témájú online kommunikációdhoz, gyere és kövesd a Zöld Tartalom Facebook oldalt!
Ha ennél is komolyabban gondolod, válogass a SZOLGÁLTATÁSOK között!

Hasznosnak találtad? Akkor ajánld ismerőseidnek is!